Историческият музей е разположен в центъра на курортния град. В него са експонирани културните ценности, разкрити при извършените археологически разкопки на територията на община Приморско. Музеят разполага с  просторни  експозиционни зали  и новоизграден модерен трезор с най – високото ниво на сигурност, в който се съхранява уникалното тракийско златно съкровище, открито  в края на миналата година в местността „Силихляр” и обявено за находка на 2016 година.

На приземния етаж е разположена етнографската сбирка, където посетителите могат да се запознаят с начина на живот на местното население  от края на  ХIХ и   началото  на ХХвек., както и  да разберат повече за историята на града и първите му заселници. Там са изложени носии, предмети от бита, инструменти, посуда  и други интересни вещи от ежедневието на нашите предци.

В музея човек може да получи актуална информация за историческите места в района и последните археологически открития.