Резерват Ропотамообхваща площ от около 1000 ха и се простира около двата бряга на река Ропотамо. Включва в себе си няколко по-малки резервата като „Водни лилии””Змийски остров”, ”Аркутино&rdquo и „Морски пелин”.

Можете да се запознаете отблизо с богатствата на резервата, ако се разходите с лодка по течението на реката.

Разнообразието от флората и фауната, красивите скалисти образувания, чистата природа това можете да видите тук. Гледката на сливането на реката с Черно море е удивителна, изведнъж реката свършва и навлизате в необятната шир на Черно море. Резерват Ропотамо е защитен обект, създаден с цел да се запазят редките и застрашени от изчезване или унищожение растителни и животински видове. Той е много ценен природен обект не само за нашата страна, но и с международно значение.